Import en export van oogstmachines

Import uit Duitsland en Engeland

Harvest 4 You constateert dat de markt voor tweedehandse hakselaars en maaidorsers wereldwijd is verspreid. Toch blijven de betere tweedehandse hakselaars en maaidorsers vrijwel altijd in Nederland, omdat de binnenlandse vraag naar tweedehandse machines al geruime tijd groter is dan de vraag naar nieuwe machines. Harvest 4 You focust zich daarom op de import van gerenommeerde merken jong gebruikte tweedehandse hakselaars en maaidorsers uit met name Duitsland en Engeland.

De import van jong gebruikte machines vindt voornamelijk plaats in Nederland en andere EU-landen. Vooral in type merkmachines die het afgelopen decennium een sterke ontwikkeling hebben doorgemaakt. Ondanks de technische ontwikkeling en de specifieke klantwensen, is het voor u bedrijfseconomisch meestal moeilijk om een machine van 2 of 3 jaar weer weg te doen, zodat u met een nieuwere machine kostenneutraal weer aan de hedendaagse eisen en wensen kunt voldoen, met een beter rendement.

Harvest 4 You denkt hierin met u mee en helpt u in dit soort situaties door ervoor te zorgen dat de actuele Harvest 4 You voorraad louter bestaat uit machines die aan de hedendaags gestelde eisen voldoen.

Harvest 4 You heeft dankzij haar betrokken import- en exportadviseurs zeer veel ervaring in het importeren van jong gebruikte merkmachines voor u en het exporteren van uw ingeruilde machines via haar handelspartners.

Export naar Oost-Europa, Afrika of het Midden-Oosten

Tweedehandse, gerenommeerde merkmachines kunnen mede dankzij de nodige inzet van Harvest 4 You worden verkocht in het buitenland en de opkomende markten. Het investeringsniveau wordt vooral bepaald door de afzetprijzen van agrarische producten. We zien dat dit indirect ook geldt voor agrarische loonbedrijven. Op lange termijn hebben structurele ontwikkelingen zoals schaalvergroting, de groeiende wereldbevolking, krimp van het landbouwareaal, technologische ontwikkeling en capaciteitstoename van machines invloed op het investeringsklimaat en de bijbehorende export. Daarnaast hebben uiteraard ook de kosten per hectare een duidelijke invloed op de export, zowel vanuit Nederland als daarbuiten.

Harvest 4 You zorgt graag voor de export van uw ingeruilde machine via de aan Harvest 4 You verbonden (gespecialiseerde) handelaren. Het kan hierbij ook gaan om oudere machines, die bij kleinschalige bedrijven in Oost-Europa, Afrika of het Midden-Oosten dankzij de hulp en tussenkomt van Harvest 4 You terechtkomen. Bij de grotere bedrijven in landen als Polen, Roemenië, Rusland, en Oekraïne worden vaker nieuwe en of jong gebruikte landbouwmachines via Harvest 4 You aangeschaft. In deze landen bevinden zich veel bedrijven met een oppervlakte van meer dan 1.000 hectare.

Gebruikte machines worden veelal ingeruild bij de dealer of de importeur. De belangrijkste reden hiervoor is de inruilwaarde. Ook komt het net als bij tractoren voor dat de leverancier een garantieprijs afgeeft. In dat geval wordt de machine ruim voor het verstrijken van de economische levensduur ingeruild (bijvoorbeeld na 5 jaar). Na rekenwerk komen de machines meestal bij een akkerbouwer/loonwerker terecht, waar een tweedehandse machine vaak meer rendabel kan worden ingezet. Als gevolg van de beperkte schaalgrootte van deze bedrijven zijn kleinere machines het meest courant. Veel oude machines gaan direct naar Oost-Europa, waar zich de grote (opkomende) graanlanden bevinden.

Wilt u uw oogstmachines exporteren naar het buitenland? Met onze uitgebreide kennis staan we u graag bij om dit proces probleemloos te laten verlopen.